Alexa Peary

Læs mere om Alexa Peary her:  LinkedIn  –  Peary.dk  –  Kend-din-psykopat.dk

PearyHouse Publishing

 

  • Jeg hedder Alexa Peary, og jeg ejer dette forlag.
  • PearyHouse udgiver digitale produkter, der hjælper og støtter kvinder og børn igennem svære livssituationer.
  • PearyHouse er et klimavenligt og CO2-neutralt forlag.
  • PearyHouse arbejder aktivt for FN’s Verdensmål.
  • PearyHouse sætter en ære i at honorere forfattere med en fair royalty.
  • PearyHouse samarbejder med organisationer, virksomheder og enkeltpersoner, der ønsker at hjælpe og støtte kvinder og børn.
CO2 neutral

Forlaget er født CO2-neutralt

 

Køber du forlagets e-bøger, audiobøger, digitale kurser og andre produkter, så kan du læse/lytte til dem på din computer, telefon og tablet med god samvittighed, fordi de ikke belaster klimaet.

Forlaget er klimaneutralt, og derfor udgiver vi heller ikke fysiske bøger. Der bruges derfor intet papir, ingen træer bliver fældet, der bruges ingen energi til trykning og lagring, og ingen tryksværte til at afgive kemiske dampe.

Der er heller ingen forurenende transport med lastbiler, tog, skib eller fly mellem lande og på tværs af lande. Der spares endda også pap og plastik til emballage. Den elektricitet, vi bruger, og den du bruger på at købe og downloade produkterne, bliver kompenseret ved, at vi investerer i projekter, der reducerer planetens CO2-forbrug.

Du bidrager til vores alles klima ved at købe dine bøger her.

Verdensmål 5

Forlaget arbejder for ligestilling mellem kønnene

FN’s verdensmål nr. 5

5.1. Alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt skal stoppes.

5.2. Alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private rum skal elimineres, herunder menneskehandel samt seksuel og andre former for udnyttelse.
Dette omfatter også kvinder og piger, der har været udsat for fysisk, seksuel eller psykisk vold begået af en nuværende eller tidligere intim partner.

Du bidrager til dette formål ved at købe dine bøger her.

Forlaget arbejder for at reducere vold mod kvinder og børn

FN’s verdensmål nr. 16

16.1. Alle former for vold og voldsrelaterede dødsfald skal reduceres væsentligt overalt.
Dette omfatter reduktion af alle former for fysisk, psykisk eller seksuel vold, samt at kunne føle sig sikker, når man går i sit nærområde.

16.2. Mishandling, udnyttelse og alle former for vold og tortur mod børn skal stoppes.
Dette omfatter enhver form for fysisk straf og/eller psykisk aggressivitet fra deres omsorgsperson. Det omfatter også unge, der oplever seksuel vold.

16.3. Retssikkerheden skal fremmes på nationalt og internationalt niveau, og der skal sikres lige adgang til retfærdig rettergang for alle.
Dette vil også sige, at alle voldshandlinger bliver rapporteret til og behandlet af en kompetent myndighed.

Du bidrager til dette formål ved at købe dine bøger her.

PearyHouse forfatter

Forlaget arbejder for fair betaling af forfattere

Forlagets bøger og andre produkter kan ikke læses på streamingtjenester, på e-reolen eller andre lignende steder. 

Som markedet fungerer lige nu, så bliver forfattere betalt et helt urimeligt lavt beløb for at få deres bøger ud til læserne og lytterne.

Det har aldrig været nogen lukrativ forretning at være forfatter.

Men streamingtjenester har gjort det umuligt for de fleste forfattere at kunne leve af deres arbejde. Prisen på elektroniske bøger er trykket i bund, og forfatterhonoraret er ofte latterligt lavt.

Streamingtjenesterne konkurrerer så meget med hinanden om dig som kunde, at der ikke er penge til at honorere de mennesker, der har siddet og brugt mange timer på at skabe den bog, du læser eller lytter til.

VI tror på, at vi får mange flere gode bøger og fortællinger, hvis det at være forfatter kan give et fornuftigt bidrag til husholdningen.

Du kan hjælpe ved at købe dine bøger her.

Share This